DỰ ÁN 5KWp Lương Tài

Điện mặt trời hòa lưới 5 KWp Cửa hàng thiết bị điện Hoan Hương Quy mô: 5 KWp Địa điểm: Cửa hàng Thiết bị điện Hoan Hương Thời điểm triển khai: tháng 9 năm 2019 Hệ thống gồm: - 14 tấm Pin năng lượng mặt trời Mono 360W AE solar (Đức) - Inverter Sofar hòa lưới 5kW -Khung nhôm chuyên dụng - Số tiền tiết kiệm trong 1 năm: Khoảng 20.286.000 VND

Đọc tiếp
Hotline: 0945.11.66.00