Dự án 3KW KCN Tiên Sơn

Điện mặt trời hòa lưới 3 KWp Quy mô: 3 KWp Địa điểm: KCN Tiên Sơn Thời điểm triển khai: tháng 6 năm 2019 Hệ thống gồm: - 10 tấm Pin năng lượng mặt trời Mono 320W JW - Inverter Sofar hòa lưới 3kW -Khung nhôm chuyên dụng - Số tiền tiết kiệm trong 1 năm: Khoảng 20.286.000 VND

Đọc tiếp

Dự án 5KW Bắc Giang

Điện mặt trời hòa lưới 5 KWp Cửa hàng CaFe Quy mô: 5 KWp Địa điểm: Cửa hàng CaFe Thời điểm triển khai: tháng 8 năm 2019 Hệ thống gồm: - 16 tấm Pin năng lượng mặt trời Mono 320W JW - Inverter Sofar hòa lưới 5kW -Khung nhôm chuyên dụng - Số tiền tiết kiệm trong 1 năm: Khoảng 20.286.000 VND

Đọc tiếp

Dự án 5KW Bắc Giang

Điện mặt trời hòa lưới 5 KWp Cửa hàng Quảng cáo Khánh Tùng Quy mô: 5 KWp Địa điểm: Cửa hàng quảng cáo Khánh Tùng Thời điểm triển khai: tháng 6 năm 2019 Hệ thống gồm: - 16 tấm Pin năng lượng mặt trời Mono 320W JW - Inverter Sofar hòa lưới 5kW -Khung nhôm chuyên dụng - Số tiền tiết kiệm trong 1 năm: Khoảng 20.286.000 VND

Đọc tiếp

Dự án 10KW Bắc Giang

Điện mặt trời hòa lưới 10KW Quy mô: 10 KW Địa điểm: Bắc Giang Chủ đầu tư: Chú Hào Thời điểm triển khai: tháng 8 năm 2019 Hệ thống gồm: - 32 tấm Pin năng lượng mặt trời 320W JW mono - Inverter Sofar hòa lưới 10 kW -Khung nhôm chuyên dụng - Số tiền tiết kiệm trong 1 năm: Khoảng 40,572,000 VND

Đọc tiếp

Dự án 10KW Bắc Giang

Điện mặt trời hòa lưới 10KW công ty Trường Khải Quy mô: 10 KW Địa điểm: Công ty Trường Khải Chủ đầu tư: Thời điểm triển khai: tháng 8 năm 2019 Hệ thống gồm: - 28 tấm Pin năng lượng mặt trời Mono 360W AE solar (Đức) - Inverter Sofar hòa lưới 10 kW -Khung nhôm chuyên dụng - Số tiền tiết kiệm trong 1 năm: Khoảng 40,572,000 VND

Đọc tiếp
Hotline: 0945.11.66.00