Dự án 10KW Bắc Giang

Đăng bởi NGUYỄN VĂN HẢI vào lúc 26/08/2019

Điện mặt trời hòa lưới 10KW công ty Trường Khải

Quy mô: 10 KW
Địa điểm: Công ty Trường Khải
Chủ đầu tư: 
Thời điểm triển khai: tháng 8 năm 2019
Hệ thống gồm: - 28 tấm Pin năng lượng mặt trời Mono 360W AE solar (Đức) 

                          - Inverter Sofar hòa lưới 10 kW 

                         -Khung nhôm chuyên dụng

                         - Số tiền tiết kiệm trong 1 năm: Khoảng 40,572,000 VND

 

 

Dự án 3KW KCN Tiên Sơn

26/08/2019 NGUYỄN VĂN HẢI 0

Dự án 3KW Huyện Lương Tài

26/08/2019 NGUYỄN VĂN HẢI 0

Dự án 5KW Bắc Giang

26/08/2019 NGUYỄN VĂN HẢI 0

Dự án 5KW Bắc Giang

26/08/2019 NGUYỄN VĂN HẢI 0

Dự án 10KW Bắc Giang

26/08/2019 NGUYỄN VĂN HẢI 0

Hotline: 0945.11.66.00