Dự án 3KW KCN Tiên Sơn

Đăng bởi NGUYỄN VĂN HẢI vào lúc 26/08/2019

Điện mặt trời hòa lưới 3 KWp 

Quy mô: 3 KWp
Địa điểm: KCN Tiên Sơn
Thời điểm triển khai: tháng 6 năm 2019
Hệ thống gồm: - 10 tấm Pin năng lượng mặt trời Mono 320W JW

                          - Inverter Sofar hòa lưới 3kW 

                         -Khung nhôm chuyên dụng

                         - Số tiền tiết kiệm trong 1 năm: Khoảng 20.286.000 VND

Dự án 3KW Huyện Lương Tài

26/08/2019 NGUYỄN VĂN HẢI 0

Dự án 5KW Bắc Giang

26/08/2019 NGUYỄN VĂN HẢI 0

Dự án 5KW Bắc Giang

26/08/2019 NGUYỄN VĂN HẢI 0

Dự án 10KW Bắc Giang

26/08/2019 NGUYỄN VĂN HẢI 0

Hotline: 0945.11.66.00