DỰ ÁN 5KWp Lương Tài

Đăng bởi NGUYỄN VĂN HẢI vào lúc 05/09/2019

Điện mặt trời hòa lưới 5 KWp Cửa hàng thiết bị điện Hoan Hương

Quy mô: 5 KWp
Địa điểm: Cửa hàng Thiết bị điện Hoan Hương
Thời điểm triển khai: tháng 9 năm 2019
Hệ thống gồm: - 14 tấm Pin năng lượng mặt trời Mono 360W AE solar (Đức) 

                          - Inverter Sofar hòa lưới 5kW 

                         -Khung nhôm chuyên dụng

                         - Số tiền tiết kiệm trong 1 năm: Khoảng 20.286.000 VND

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0945.11.66.00